Paweł Jaranowski

lekarz, bioetyk. Studia medyczne ukończył na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, studia filozoficzne z bioetyki na Międzywydziałowym Instytucie Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Asystent w Zakładzie Anatomii na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. W trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UPJPII i Wydziale Humanistycznym UZ. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Etycznego, Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. 

Script logo